تا ابد حزب علی پاینده است
44 بازدید
محل نشر: نشریه پرتو سخن /شماره271
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«تا ابد حزب علی پاینده است» یا علی ای پیشوای مؤمنین / ای خدا را حجت حق در زمین یا علی ای قبله اهل ولا‌ /« ای پس ازسوء القضا حسن القضا» دیده ها با نام تو روشن شده /سینه ها از مهر تو گلشن شده نام زیبای تو باشد دلنشین /مهر تو با خاک ما گشته عجین یا علی گفتیم و برپاخاستیم /عالمی را زین سخن آراستیم یا علی گفتیم و بر شب تاختیم / ترس بر جان عدو، انداختیم نهضت ما درس از حیدر گرفت /شیوه از آن ساقی کوثر گرفت با ولا‌یت نهضت ما زنده است /تا ابد حزب علی پاینده است یا علی دیوانه کوی توییم / بسته زنجیر گیسوی توییم جلوه حسن تو، گل را هست کرد /بلبلا‌ن را از جمالت مست کرد گفت پیغمبر در آن خم غدیر /آن رسول مهربان و دستگیر هر که را مولا‌ منم ازمؤمنان /هست مولا‌یش علی اندر جهان بعد از آن گفتا به آواز جلی /اهل ایمان،جانتان، جان علی ناگهان، الیوم اکملت رسید /کی محمد(ص) حق بدادت این نوید باولا‌یت،‌دین تو گشته تمام /دین مرضی خدا بر خاص و عام شاعر :حسن باقی زاده (صادقی)