ادیان جدید و رسالت پایگاه‌های اسلامی
46 بازدید
محل نشر: فصل نامه ره آورد نور /شماره 20 (پیاپی 37)/صفحه 54
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نویسنده در این نوشتار سعی نموده است ابتدا خطر تبلیغات گسترده ادیان جدید و نوظهور و بسته های عرفانی را که برای قشر جوان و روشنفکر ما، به ویژه از طریق اینترنت عرضه می کنند، گوشزد کند و در ادامه به جایگاه و نقش پایگاه های اسلامی و وظیفه آن ها در این عرصه بپردازد.