غم نامه «سوگ نامه شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها»
76 بازدید
تاریخ ارائه : 4/13/2013 9:55:00 AM
موضوع: ادبیات فارسی

دختر پاک نبی یک امشبی مهمان ماست          سوی جنت می رود امشب شب افغان ماست

صورتش نیلی است یارب ، بازویش گشته کبود     راز این غم نامه را ، تنها علی داند چه بود

سینه اش گر زخم باشد از در و دیوار پرس          یا که از آن محسن شش ماهه این اسرار پرس

آنکه پیغمبر بر او هر صبح و شب کردی سلام         عمر او در سن هجده سالگی گشته تمام

آنکه در شأنش خدایا ، سوره کوثر بود                پاسخش آیا که آن مسمار و میخ در بود

آنکه می فرمود پیغمبر که او جان من است          فاطمه هم میوه و هم روح و ریحان من است

ام اب نامید یعنی جسم و جان مصطفی است      فاطمه محصول عمرم ، هدیه ی خوب خداست

آیه ی اجر که در قرآن خدا فرموده است              اولین قربای آن زهرای اطهر بوده است

آیه ی تطهیر را حق در مقام او سرود                  «صادقی » بر مصطفی و حیدر و زهرا درود

این شعر را در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در سال 1380 هجری سروده ام.