به مناسبت عید سعید غدیر خم (تا ابد حزب علی پاینده است )
32 بازدید
تاریخ ارائه : 10/30/2012 9:33:00 AM
موضوع: امامت و مهدویت

تا ابد حزب علی پاینده است

یا علی ای پیشوای مؤمنین                ای خدا را حجت حق در زمین

 

یا علی ای قبله اهل ولا‌           « ای پس ازسوء القضا حسن القضا»

 

دیده ها با نام تو روشن شده                سینه ها از مهر تو گلشن شده

 

نام زیبای تو باشد دلنشین          مهر تو با خاک ما گشته عجین

 

یا علی گفتیم و برپاخاستیم             عالمی را زین سخن آراستیم

 

یا علی گفتیم و بر شب تاختیم              ترس بر جان عدو، انداختیم

 

نهضت ما درس از حیدر گرفت           شیوه از آن ساقی کوثر گرفت

 

با ولا‌یت نهضت ما زنده است               تا ابد حزب علی پاینده است

 

یا علی دیوانه کوی توییم                بسته زنجیر گیسوی توییم

 

جلوه حسن تو، گل را هست کرد          بلبلا‌ن را از جمالت مست کرد

 

گفت پیغمبر در آن خم غدیر            آن رسول مهربان و دستگیر

 

هر که را مولا‌ منم ازمؤمنان          هست مولا‌یش علی اندر جهان

 

بعد از آن گفتا به آواز جلی             اهل ایمان،جانتان، جان علی

 

ناگهان، الیوم اکملت رسید            کی محمد(ص) حق بدادت این نوید

 

باولا‌یت،‌دین تو گشته تمام             دین مرضی خدا بر خاص و عام

 

شعر از :حسن باقی زاده (صادقی)